Välkommen!

Hej och välkommen!

Det här är en samlad resurs för kunskapsläget inom kursdesign för såväl nätbaserade som campusbaserade kurser. Här har vi identifierat fem områden som det är viktigt att beakta i en kursdesign. Vi har också sammanfattat slutsatser inom dessa teman i designprinciper för en (nätbaserad) kurs som du kan behöva ta ställning till.

Senaste nytt i resursen är interaktiva moduler som fördjupar varje tema. Här finns en möjlighet att reflektera över sin undervisning och dokumentera en egen enklare handlingsplan. 

Notera också att där finns en vägledning för hur man kan skriva bedömningsgrunder (under examination och bedömning – Glöm inte bedömningsgrunderna)

Artikeln Designprinciper och kvalitetsindikatorer för nätbaserat lärande ges en sammanfattning av forskning, slutsatser, designprinciper och kvalitetsindikatorer som presenteras i denna resurs.

Vill du bidra, kontakta sektion.hogskolepedagogik@lnu.se

Linda Reneland-Forsman, PhD
Sektionschef

Aktuellt

Samtal om framtidssäkrad undervisning

Här har vi samlat ett antal personer med strategiskt och operativt ansvar för undervisning att samtala på temat framtidssäkring av undervisning i ljuset av pågående omvärldsförändringar.

 

 

Självstudiemoduler

Nu finns självstudiemoduler kopplade till de tre av de fem temaområden som finns i Guide till framgångsrik kurs. Innehållet i dessa moduler tar upp viktiga aspekter att ta hänsyn till när du designar din kurs. Modulerna har även dessa ett särskilt fokus på nätbaserad kursdesign men fungerar även som generella råd. Dessa kan studeras fristående och behöver inte göras i följd.   

Du hittar modulerna under respektive tema, eller här.