Hej och välkommen!

Det här är en samlad resurs för kunskapsläget inom distans- eller nätbaserat lärande. Här har vi identifierat fem områden som fångar in de utmaningar du behöver hantera i övergången till att designa kurser och undervisa via internet. Vi har också sammanfattat slutsatser inom dessa teman i designprinciper för en nätbaserad kurs som du kan behöva ta ställning till.

Senaste nytt i resursen är fliken Fördjupningar för dig som vill läsa mer om vissa områden. Här hittar du nu bl.a. korta filmer som bidrar med konkreta tips för breddat deltagande,  tillgänglighet och att förhålla sig till Öppen AI.

I artikeln Designprinciper och kvalitetsindikatorer för nätbaserat lärande ges en sammanfattning av forskning, slutsatser, designprinciper och kvalitetsindikatorer som presenteras i denna resurs.

Med anledning av det rådande läget där lagstiftning står i vägen för användning av många digitala verktyg kommer dessa att läggas till som förslag succesivt. I nuläget är det lättast att kontakta IT-support eller IKT-pedagoger för att se vad som gäller där du arbetar.

Vill du bidra, kontakta sektion.hogskolepedagogik@lnu.se

Linda Reneland-Forsman, PhD
Sektionschef

Aktuellt

Se SUNETs inspelade webbinarium om Open AI och ChatGPT

Detta webbinarium från UHR slår hål på några myter kring distansutbildning:

Steg-för-steg

Om du känner dig osäker på vad du behöver hjälp med, följ vår guide som tar dig steg-för-steg igenom vad du ska tänka på när du ska hålla en kurs.

(under arbete)

Tematisk guide

Vi har sammanställt ett antal teman över identifierade utvecklingsområden och vad som kan göras mer översiktligt.

Designprinciper

Läs om generella riktlinjer för design av nätbaserad utbildning i syfte att nå genomströmning och måluppfyllelse