Hej och välkommen!

Det här är en samlad resurs för kunskapsläget inom kursdesign för såväl nätbaserade som campusbaserade kurser. Här har vi identifierat fem områden som fångar in de utmaningar du behöver hantera, framförallt i övergången till att designa kurser och undervisa via internet. Vi har också sammanfattat slutsatser inom dessa teman i designprinciper för en nätbaserad kurs som du kan behöva ta ställning till.

Senaste nytt i resursen är fliken Fördjupningar för dig som vill läsa mer om vissa områden. Här hittar du nu bl.a. korta filmer som bidrar med konkreta tips för breddat deltagande,  tillgänglighet och att förhålla sig till Öppen AI.

I artikeln Designprinciper och kvalitetsindikatorer för nätbaserat lärande ges en sammanfattning av forskning, slutsatser, designprinciper och kvalitetsindikatorer som presenteras i denna resurs.

Med anledning av det rådande läget där lagstiftning står i vägen för användning av många digitala verktyg kommer dessa att läggas till som förslag succesivt. I nuläget är det lättast att kontakta IT-support eller IKT-pedagoger för att se vad som gäller där du arbetar.

Vill du bidra, kontakta sektion.hogskolepedagogik@lnu.se

Linda Reneland-Forsman, PhD
Sektionschef

Aktuellt

TeachLivE är ett så kallat semivirituellt simuleringsprogram där avatarer styrs av en simuleringsexpert. Simulering används för att träna individer eller grupper på att effektivare hantera situationer i en kommande profession. Mjukvaran innehåller ett flertal olika karaktärer i olika ålder som kan agera ensamt eller i grupp men det är du som lärare som skapar de undervisningssituationer som dina studenter ska möta.

 

Se SUNETs inspelade webbinarium om Open AI och ChatGPT