kursdesign.lnu.se är en webbplats som drivs av Sektion Högskolepedagogik på LInnéuniversitetet.

Syftet är…..

Vi välkomnar andra lärosäten som är intresserade av att vara med och bygga den här resursen tillsammans. Kontakta oss på adressen sektion.hogskolepedagogik at lnu.se

Möt vårt team

Peter Häggstrand

Peter Häggstrand

Utvecklingspedagog på Sektion Högskolepedagogik. IKT pedagog i grunden som förvaltar vår utbildningsmiljö. Arbetar deltid som tjänsteförvaltare på SUNET för e-mötes och playtjänsterna.