Interaktiva moduler

Interaktiva självstudiemoduler

Nedan hittar du självstudiemoduler kopplade till de fem temaområden som finns i Guide till framgångsrik kurs. Temaområdena är Självständiga och motiverade studenter, Studentaktiva undervisningsformer, Varierade arbetsformer (multimodalitet), Examination och bedömning samt Handledning och återkoppling. Innehållet i dessa moduler tar upp viktiga aspekter att ta hänsyn till när du designar din kurs. Modulerna du hittar här har ett särskilt fokus på nätbaserad kursdesign men fungerar även som generella råd. Dessa kan studeras fristående och behöver inte göras i följd.

Börja med att titta igenom introduktionen och ta sedan del av modulerna. Har du tidigare gått igenom introduktionen kan du gå direkt vidare till innehållet i modulen. Du behöver inte ta del av modulerna i någon särskild ordning utan de står för sig själva.

Handlingsplanen

I slutet av varje modul finns en uppmaning till dig att fundera över vad du kan göra för att utveckla din egen kursdesign och ditt eget lärande. Det finns en förberedd mall där du kan samla dina tankar om innehållet i modulerna och där du kan formulera några punkter du kan göra inför nästa kursomgång. Mallen hittar du sist i avsnittet Modulens innehåll.

Ett par mindre förändringar kan få stor effekt. Investera i ena änden och hämta ut bättre genomströmning och en rimligare arbetsbörda i andra änden. Dessa moduler är tänkta att genomföras på egen hand men genom att samordna arbetet inom ett arbetslag kan effekten bli ännu större.

M1 – Motiverade och självständiga studenter
I denna modul berörs några faktorer som kan förbättra förutsättningarna för att studenterna ska bli mer självgående.
M2 – Studentaktiv undervisningsdesign

I denna modul berörs hur du designar för en mer studentaktiv lärandemiljö.

M3 – Varierade arbetsformer – Multimodalitet

I denna modul berörs hur olika former för kommunikation kan användas för att stärka lärandet.