Forum i kurser

Forum är fortfarande ett av de vanligaste verktygen i digitala kursrum. Rätt använt är det ett utmärkt verktyg för samarbete, diskussion, reflektion eller presentation. Det finns många användningsområden och även om diskussionsforum har funnits med i internetvärlden i många år så är det fortfarande svårt att ersätta.

Forumbild

Vad är ett forum?

I lärplattformar är ett forum en aktivitet som du lägger till för att ge studenterna (och lärarna) en yta för att kommunicera asynkront. I normalfallet så är ett forum ett ställe där en person i kursen skriver ett inlägg som de andra kan svara på. Det som är idén med forumet är att inläggen och dess svar listas som trådar du kan följa. De blandas alltså inte hur som helst utan blir tydligt uppdelade i olika ämnen med svar.

Forum kan sedan ha olika inställningar som påverkar upplevelsen av det. Till att börja med så finns det fem olika typer av forum som vart och ett har ett specifikt syfte. Du kan ”prenumerera” på ett forum och få notiser om när något nytt har hänt eller om någon har svarat på ett inlägg du gjort. Forum kan även innehålla bilagor, bilder, länkar eller filmer och är därmed även ett sätt att illustrera processer och sprida kunskap.

De olika forumtyperna

När du väljer att skapa ett forum i Moodle (liknande funktioner kan finnas i andra lärplattformar) så kan du välja mellan fem olika typer.

Se gärna artikeln i serviceportalen om forumtyperna för mer information.

  1. Standardforum – ett forum där alla kursdeltagare kan skapa inlägg och svara på varandras inlägg i trådar.
    Passar bäst för öppna frågor, nyheter, cafédiskussioner, grupparbete m.m.
  2. Forum för frågor och svar – Läraren skriver ett inlägg som studenterna bara kan svara på. När en student väl själv har svarat kan denne läsa vad andra studenter har svarat på just den här frågan.

    Det här kan användas för att undvika att studenter blir inspirerade av varandra när de ska avge ett svar. När svar väl har lämnats kan diskussionen fortsätta kring vad som kan tänkas vara ett bättre svar än andra.

  3. Ett enda diskussionsämne – Den här typen väljer du om du vill ha ett enda diskussionstema, där alla svaren presenteras tillsammans på en enda sida. Detta passar bra för korta fokuserade diskussioner där du sätter ämnet. 
  4. Forum som visas i ett bloggliknande format – Det här forumet fungerar som ett vanligt forum men det presenteras på ett annat sätt. Varje inlägg blir som en bloggpost och knuffas hela tiden ner när nya bloggposter kommer till. Det här formatet kan vara bra för att använda som just en blogg där deltagarna skriver av sig tankar under kursens gång. 
  5. Var och en bidrar med ett diskussionsämne – Varje person kan initiera exakt ETT nytt diskussionsämne (alla kan dock svara). Detta passar bra när Du vill att varje enskild student ska initiera en diskussion exempelvis om deras reflektioner angående veckans ämne, och alla andra ska kunna ge respons på dessa.